Mua theo tháng
450K/tháng/người
Không giới hạn thời gian chơi trong ngày
Tặng bình nước
Chơi bóng bất kỳ khi sân trống
Chơi từ Sáng đến Tối
Giờ thường
400K/h
Thời gian từ 7h00 đến 16h00
Tặng 1 bình nước vối 15 lít
Phòng chờ VIP
Đăng ký đá giải